Steens Trio

Den 17. september 1961 dannede jeg et orkester under navnet "Trekløveret". Trekløveret spillede til ganske få private fester, indtil vi den 3. marts 1962 under navnet "Steens Trio" debuterede med bal i Vellinge Forsamlingshus på Nordfyn. Den 15. maj 1963 spillede orkestret til sit sidste bal.

"Steens Trio" bestod af mig selv på rytmeguitar, min lillebror på trommer og min far på el-harmonika. Den 13. oktober 1962 blev orkestret udvidet med Jørgen Olsen, Stegsted, der spillede basguitar. Herefter hed orkestret "Steens Kvartet".

Vi havde ikke selv telefon, hvilket selvfølgelig var et alvorligt handicap. Den 9. marts 1962 fik vi lov til at henvise til Frøbjerg Brugs, telefonummer: Ørsted 127, og brugsuddeleren tog venligt imod bestilling af musik fra festarrangører.

På den tid havde det meste af Nordfyn 110 volt jævnstrøm, og min forstærker på 10 watt skulle bruge 220 volt vekselstrøm. Derfor var det nødvendigt at bruge en såkaldt omformer, når vi spillede til bal. Det var en jævnstrømsmotor, der kunne producere vekselstrøm, og det var festarrangørerne, der stillede en sådan til rådighed.

Vi fik også produceret noget reklamemateriale. Min tante var ansat hos en bogtrykker, og det var derfor helt naturligt, at hun klarede den side af sagen. Jeg fik også fremstillet et stempel på størrelse med en lille tændstikæske. I stemplet lød teksten: "En lille hilsen fra Steens Trio. Egen befordring, moderne forstærkeranlæg. BILLIGST. Tlf. Ørsted (45) 127". Jeg stemplede på A4-papir, klippede ud og limede udklippet på tændstikæsker. Når vi spillede til bal, lagde jeg så tændstikæskerne frem til fri afbenyttelse.

Vi har haft megen succes, primært i det nordfynske. Vi spillede efter min mening ikke specielt godt, men vi må have forstået at spille den musik, folk ville høre, og måske var man ikke så krævende dengang? Der var i hvert fald rift om os. Fyens Tidende, Odense, skrev i forbindelse med omtalen af et arrangement: "Musikken leveres af Steens Trio, der er et nyt og meget lovende orkester". Fra 3. marts 1962 til 15. maj 1963 havde vi 38 arrangementer.

Men der har naturligvis også været skuffelser og dårlige oplevelser. Som for eksempel da vi spillede i Forsamlingshuset "Nøjsomhed" ved Vissenbjerg, hvor ballet endte i et voldsomt slagsmål blandt deltagerne, og politiet bad os pakke instrumenterne sammen.

Vi tog den formidable pris af 100,- kr. fra kl. 18,00 til kl. 1,00. Vel at mærke for alle tre mand! Ville man have overdans var prisen 30,- kr. for 1 time. Så vi spandt ikke guld på vort spil.

Jeg og min lillebror var under uddannelse, og det kneb efterhånden med tiden. Der skulle jo også øves, når der kom en ny "landeplage" i radioens Giro 413! Vi opløste derfor "Steens Kvartet", mens det gik godt. Uddannelsen var trods alt vigtigere end musikken.

Jeg kan ikke undvære musikken, så i dag spiller jeg stadig guitar og fra 1971 også el-orgel og keyboard, men jeg spiller ikke til bal eller fester. I juli 2005 anskaffede jeg mig en knapharmonika.

Steen's Trio


Steen's Trio i fuld sving. Bemærk den hjemmelavede mikrofon ved trommen. Mikrofonen ved harmonikaen var af mærket B&O. Den var højimpedanset, og vi måtte derfor fremstille en transformator for at tilpasse den forstærkeren.