Prominent Forening

Prominent Forening kan klare bogføring og kontingentopkrævning i enhver forening, fx sports-, personale-, beboer- og antenneforeninger. Det kan håndtere flere foreninger, 1 mio. konti, 1 mio. bilagsposteringer pr. år og 10 mio. medlemmer. Begrænsningen ligger derfor alene i din diskkapacitet.

Prominent Forening er på utrolig kort tid blevet Danmarks førende foreningsprogram. Årsagen hertil er den brugervenlige opbygning af programmet samt den ekstrem gode support, der ydes kunden efter købet. Flere og flere hovedorganisationer anbefaler deres underafdelinger og lokale klubber at bruge Prominent Forening.

Kontoplan
Kernen i et regnskab er kontoplanen. I Prominent Forening bestemmer du selv, hvordan kontoplanen skal opbygges. Du kan f.eks. lade kontonumrene på indtægter og udgifter have 4 cifre og kontonumrene for aktiver og passiver 5 cifre. Kontonummeret kan højst være 8 cifre. Der arbejdes med 6 kontoarter.

Når du tager programmet i brug, indtaster du aktiver og passiver ved årets begyndelse direkte på statuskontiene i kontoplanen. De efterfølgende regnskabsår beregner programmet selv de nye saldi og overfører dem automatisk.

Budget
Du kan indtaste budgetbeløb måned for måned eller for hele året og selvfølgelig sammenligne med de beløb, du har bogført i en given periode.

Posteringer
Når du posterer bilag, sker dette i en kassekladde. Sålænge kassekladden ikke er bogført, kan du rette og slette. Hvis debet og kredit ikke er lige store, vises differencen på skærmen.

Du kan spærre en periode, så du ikke ved et uheld bogfører på denne.

De 25 sidst anvendte posteringstekster gemmes, så du ikke skal skrive de samme posteringstekster om og om igen, når du posterer.

Du kan løbende optælle kasse-, bank- og girobeholdning.

Søgning af oplysninger
I et avanceret søgemodul kan du finde enhver oplysning om de enkelte posteringer, der er bogført. Du kan afgrænse søgningen til kun at omfatte et interval af bilagnumre, kontonumre, bilagsdato eller posteringsbeløb.

Afslutning af regnskab
Ved årsafslutning afslutter Prominent Forening alle indtægter og udgifter og overfører resultatet til næste års regnskab.

Udskrifter i regnskabet
Du har mange forskellige udskrifter til rådighed i regnskabet. Og de kan selvfølgelig afgrænses til kun at omfatte f.eks. et datointerval. Du kan udskrive:

 • kontoplan
 • kassekladde
 • bogføringsjournal
 • kontokort (hovedbog)
 • primosaldi
 • balance
 • årsregnskab med evt. revisionspåtegning
 • budgetkontrol
 • momsrapport

Medlemmer
Når du vil redigere et medlem, søger du ham frem i et særligt søgebillede.

Du kan knytte flere medlemsgrupper til et medlem.

Holdledere
Du kan oprette holdledere og knytte dem til en medlemsgruppe.

Udskrifter medlemmer
Du har mulighed for at udskrive:

 • medlemsliste i medlemsnummerorden eller opdelt i medlemsgrupper
 • stamkort
 • medlemsoversigt
 • navneliste
 • adresseliste
 • aldersliste
 • telefonliste
 • medlemsnotater
 • mærkedage (rund fødselsdag, jubilæum)
 • liste med udmeldte
 • ekstern medlemsliste
 • medlemmer i en kommune (kommuneliste)
 • optælling af medlemmer fordelt på alder, køn og medlemsgrupper
 • etiketter. Du kan selv definere etikettens format
 • medlemmer, der skal have medlemsblad
 • e-mail-adresser
 • medlemsgrupper

Opkrævning
Du kan udskrive følgende opkrævningsmateriale:

 • liste med kontingentsatser
 • kontingentsatser med tilhørende medlemmer
 • girokort 4031 og 4062
 • FI-kort 751, 7531 og 7532
 • opkrævningsliste
 • restanceliste
 • rykkerbreve samt girokort med restancebeløb
 • forudbetalinger
 • kontoudtog for medlemmerne

Du kan markere, at kontingent eller gruppekontingent for et medlem kun skal opkræves i visse bestemte måneder. Dvs. at du kan have individuelle opkrævningsterminer.

Opkrævning for et medlem kan ske hos et andet medlem. Dvs. at der er mulighed for familieopkrævning.

Når du udskriver girokort, FI-kort eller opkrævningsliste kan du vælge at lægge kontingentet til medlemmernes saldo til brug for restancekontrol. Du kan også vælge at få kontingenterne bogført automatisk i kassekladden.

Kontingenterne kan specificeres på giro- og FI-kort samt opkrævninger via PBS eller BG Bank, men du kan også vælge en fast tekst, som du forfatter.

Du kan skrive betaleridentifikation >04< på girokort eller >71< på FI-kort. I forbindelse med installation af programmet installeres der en OCR-B skrifttype.

Indbetalinger
Indbetalinger registreres på det enkelte medlem med angivelse af, hvilken konto betalingen er sket på. Indbetalingerne bogføres automatisk i kassekladden, og medlemmernes restance ajourføres samtidig.

Kontingentsatser
Du har mulighed for at lave en tabel med op til 9999 forskellige kontingentsatser, som du kan knytte til hvert medlem. Kontingenterne kan gøres mængdeafhængig, sådan at et medlem opkræves en kontingentenhed ganget med et vist antal. Du kan også knytte et eller flere kontingenter til en medlemsgruppe, så du slipper for besværet med at tilknytte et kontingent til hvert medlem. Når du skriver opkrævninger ud, kan du vælge mellem enten medlemskontingenter eller gruppekontingenter. Du kan også vælge at tage begge slags kontingenter med i opkrævningen.

Hvert kontingent kan bogføres automatisk på sin egen individuelle konto.

Andre funktioner
Du har mulighed for at opkræve kontingenter via fil til Betalingsservice (totalløsningen), evt. med automatisk træk på medlemmets bank- eller girokonto. Indbetalinger og træk, som PBS leverer som fil, kan indlæses og registreres på medlemmerne.

Udskrifter udskrives normalt til skærm, hvorfra de kan sendes til printeren.

Du kan lave en kommasepareret fil med udvalgte oplysninger fra bl.a. medlemskartoteket. Disse oplysninger kan flettes i breve, indkaldelse til generalforsamling, klubmeddelelser o.lign. i de fleste tekstbehandlingssystemer. Programmet indeholder desuden en forespørgsel, der gør det utrolig nemt at flette medlemsoplysninger direkte i Word®.

Hvis du har Microsoft Access® kan du selv designe nye rapporter i Access.

Hvis du i forvejen har et medlemskartotek, der kan skrive medlemsoplysninger til en kommasepareret fil, kan du læse kommafilen ind i Prominent Forenings medlemskartotek.

Du kan lave en diskette til postvæsenets avisadresseringskontor for udsendelse af klubblade m.v. Du kan vælge, hvilke medlemmer der skal have klubblad, ved at markere dette i medlemskartoteket.

Support
Der installeres en fyldig dansk vejledning i pdf-format sammen med programmet.

Systemkrav
Prominent Forening kan køre i Windows® 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 og 10.