Prominent Finans

Prominent Finans er et bogføringsprogram, der kan klare bogføringen i virksomheder af enhver størrelse. Det kan håndtere flere regnskaber, 1 mio. konti og 1 mio. posteringer pr. år. Til hvert regnskab kan der være et uendeligt antal regnskabsår. Begrænsningen ligger derfor alene i din diskkapacitet.

Kontoplan
Du bestemmer selv, hvordan kontoplanen skal opbygges. Du kan f.eks. lade kontonumrene på driftskontiene have 4 cifre og kontonumrene på statuskontiene 5 cifre. Kontonummeret kan højst være 8 cifre.

Du kan anvende Driftskonti, Statuskonti, Sammentællingskonti, Blank linie og Ny side.

Når du opretter eller retter en konto, har du mulighed for at indtaste åbningsbalance for statuskonti. Du kan angive forslag til debet og kredit, hvilket sparer dig for valg under postering i kassekladden. Endelig kan du angive hvilken momsart, der foreslås anvendt, når du bogføres på kontoen.

En konto kan spærres, så der ikke længere kan bogføres på den.

Posteringer
Når du posterer bilag, sker det i en kassekladde. Sålænge kassekladden ikke er bogført, kan der rettes eller slettes i posteringerne, ligesom kassekladden til enhver tid kan skrives ud på såvel skærm som printer. På skærmen vises en sumkontrol, så du hele tiden har styr på, om debet og kredit er lige store.

Du kan spærre en periode, så der ikke kan bogføres i denne.

Du kan løbende se saldi på dine beholdningskonti kasse, bank og giro. Eksisterer et kontonummer ikke, kan du oprette det, medens du er i kassekladden. I stedet for at oprette en modpostering, kan du vælge kasse, bank og giro som modkonto for posteringen.

Søgning af oplysninger
I et meget avanceret søgemodul kan du finde enhver oplysning om de enkelte posteringer, der er bogført.. Du kan f.eks. se alle beløb mellem 100,00 kr. og 200,00 kr. i datointervallet 1. april til 1. maj.

Budgettering
Du kan budgettere måned for måned og lave budgetopfølgning.

Udskrifter
Du har mange forskellige udskrifter til rådighed i Prominent Finans: Kassekladde, Bogføringsjournal, Hovedbog, Primosaldi, Balance, Årsregnskab, Budgettal, Budgetopfølgning, Kontoplan og Momsrapport. Udskrifterne vises på skæmen med mulighed for at skrive ud på printer. De fleste udskrifter kan afgrænses til kun at omfatte et valgt konto- og datointerval.

Når du vælger at udskrive balancen, kan du undlade at medtage primosaldi og sammentællingskonti.

Budgetkontrollen viser budget og forbrug i kroner og procent for en valgt periode.

Momsrapport
Når du skriver momsrapport ud, kan du vælge at få de optalte momsbeløb bogført automatisk i kassekladden. Når du skal afregne momsen til Told- og Skattestyrelsen, kan du så se afregningsbeløbet på momsafregningskontoen.

Årsafslutning
Ved årsafslutning afslutter Prominent Finans alle driftskonti og overfører resultatet til næste års balance. Der oprettes automatisk en ny kontoplan for næste regnskabsår.

Eksport af bogførte bilag

Du kan skrive bogførte bilag til en kommafil (csv). Din revisor læse filen ind i sit system, og du slipper for at sende revisor en masse papirudskrifter, og han sparer indtastningsarbejde.

Andre faciliteter
Du kan foretage sikkerhedskopiering af det enkelte regnskab til harddisken eller en USB-stick. Hvis kartoteket af en eller anden grund går i stykker (f.eks. ved strømsvigt), kan det genopbygges.

Hvis du har Microsoft Access®, kan du designe dine egne rapporter.

Systemkrav
Prominent Finans System kan køre i Windows® 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 og 10.

Hjælp
Du kan få hjælp alle steder i systemet ved at vælge knappen Hjælp. Der installeres en fyldig vejledning i pdf-format sammen med programmet.