Mus i bil Omkring 1915 kunne man købe »Færdselsregler« hos boghandleren for 50 øre:


50 øre.
Færdselsregler.

Farten er 45 Kilometer om Dagen paa Veje.
Farten er 30 Kilometer om Natten paa Veje.
Farten er 30 Kilometer om Dagen i Byen.
Farten er 15 Kilometer om Natten i Byen.

Iøvrigt skal man rette sig efter Politiets Opslag i de forskellige Byer.

I Sygdoms- og Ulykkestilfælde maa man køre saa stærkt man kan, naar man hænger et hvidt Flag ud af Vognen og efter endt Kørsel melder det paa nærmeste Politistation i Løbet af 12 Timer efter endt Kørsel.

Der skal være to Bremser, som virker uafhængig af hinanden, 1 Haandbremse, som virker paa Baghjulene og en Fodbremse, som virker paa Kardanakselen. Bremserne skal altid være i fineste Orden.

Der skal være to Forlygter og 1 Baglygte, hverken flere eller mindre. Lygterne skal tændes 1/4 Time efter Solnedgang og slukkes 3/4 Time før Solopgang, samt tændes i Taage og gennem Tunneller.

I Tilfælde af, at man skal køre ned ad en stejl Bakke, og ikke stoler fuldstændig paa sine Bremser, kan man sætte Vognen ned paa det lave Gear og tage Benzin og Tænding fra, saa trækker Vognen Motoren og ikke omvendt, derved formindskes Farten og Faren.

I Tilfælde af Ulykkestilfælde paa Veje og Gader, skal man tage Vidner paa Ulykken og maale, hvorledes Vognen staar efter Sammenstødet; altid tage Vidner, det kommer for Politiet.

Man skal altid holde og tilbyde Hjælp, naar nogen holder og ikke kan klare sig ved egen Haand.

Internationale Vejtavler betyder: et omvendt S: skarpe Vejsving, en Havelaage: Baneoverskæring, Kors: Korsvej, 3 Prikker: Forbudt Vej, Bølgelinjer: Ujævnt Terræn.

Kør altid i højre Side af Vej eller Gade, kør langsomt, tud kraftigt ved Hjørner, ræk Haanden ud til den Side, De vil svinge til; ved Hjørner eller Korsveje: Kør langsomt, tud kraftigt, ræk Haanden ud til den Side, De vil svinge til.

Naar De svinger til Højre, tag det lille Sving, til Venstre, tag det store Sving. Naar Vognen gaar baglæns, skal den gaa i venstre Side.

Højre Forkørselsret betyder: Alt hvad der kommer ved Deres højre Side skal De holde for, alt hvad der kommer fra Deres venstre Side, skal holde for Dem. Man maa aldrig køre forbi nogen i Korsveje, eller Tunneller eller over Broer.

Kør langsomt,
tud kraftigt,
ræk Haanden ud.