Den romerske embedsmand CAJUS PETRONIUS, der døde år 66 efter Kristus, har skrevet følgende stadig aktuelle betragtninger i sin roman:
Asterix
"Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer om omorganiseringer iværksat. Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde hver ny situation igennem omorganiseringer, og jeg lærte også, hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering."