Hustrumorderen

Avisnotits om Anders Nielsens mord på sin hustru

Fyens Stiftstidende 2. august 1852

Odense. Huusmand Anders Nielsen af Villestofte i Paarup Sogn i Nærheden af Odense, som iforgaars efter sin Kones Begjæring var bleven løsladt af den herværende Daareanstalt, blev igaar indbragt hertil som Arrestant, fordi han har myrdet sin Hustru. Omstændighederne ved Mordet angives af ham selv således:

Noget efter Middag igaar sagde han til konen, at han vilde slagte Grisen, som stod i Udhuset paa Loen, hvorfor han tog en Kniv med sig og gik ud til den, som han siger alene i den hensigt at slagte den; men da Konen ogsaa kom derud, greb han en økse, som laae paa Logulvet og bibragte hende med Bagen af den flere Slag i Hovedet; hun faldt for det første Slag paa Ansigtet og de paafølgende Slag bibragte han hende, medens hun laae paa Logulvet. Som vi høre, er Anders Nielsen Mormon og Religionsgrublerier frembragte den Sindsforvirring, hvorfor han af Sogneforstanderskabet var bleven anbragt i Daareanstalten. Han skal oftere , men forgæves have søgt at bevæge Konen til ogsaa at antage Mormonismen og derved ikke indskrænket sig til Bønner og Overtalelser, men ogsaa brugt Trusler.

Rettelse 3. august 1852 i Fyens Stiftstidende:
Anders Nielsen af Villestofte har ikke været indlagt i den herværende Daareanstalt, men paa Hospitalets Sygestue.

Se Rettergang og læserbrev om mormonerne her.